Home Tags Traditional

Tag: traditional

ಎಂದಿನಂತೆ ಮನಗೆದ್ದ ಕೃಷಿಯೂಟ

0
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೇ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಹಿಂದಿರುಗಲಾರರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾರಂಪಾರಿಕ ಶೈಲಿಯ ಆಹಾರವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ವಿದೇಶಿಯರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿನ ಊಟದ ರುಚಿಗೆ...

Recent Posts