Thursday, September 28, 2023
Home Tags Co operative banks

Tag: co operative banks

ಕೃಷಿಸಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯದ ರೈತರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ

ರಾಜ್ಯದ ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೃಷಿಸಾಲದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯದ ಕೃಷಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಲಕ್ಷ, ಹೊಸದಾಗಿ ಕೃಷಿಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ತನಕ 22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ...

Recent Posts