Home Tags Horticulture – agriculture – multi – crop – system – farmer – profit

Tag: horticulture – agriculture – multi – crop – system – farmer – profit

ಬಹುಬೆಳೆಯ ಮಹತ್ವ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಕೃಷಿಕ

0
ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಬೆಳೆಗೆ ಕೀಟ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಬಂದಾಗ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೂ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಬಹುಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ...

Recent Posts