Tuesday, June 6, 2023
Home Tags Food garin

Tag: food garin

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಕಾಡಲಿದೆಯೇ ?    

ದೇಶದಲ್ಲಿ 314.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಇದು ಬೃಹತ್ ಸಾಧನೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹರ ನೀಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇದೆ. 125 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಮಾಣದ...

Recent Posts