Saturday, September 23, 2023
Home Tags Coffee – flowers – farmers – rain

Tag: coffee – flowers – farmers – rain

ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ

"ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ" ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗಾದೆ ಮಾತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವ ಗಾದೆ ಮಾತು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಈವರ್ಷ ಬಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ...

Recent Posts