Saturday, September 23, 2023
Home Tags Children

Tag: children

ಶಾಲಾಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರಿಸುವ ‘ಗ್ರೋಕಿಟ್’

ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಷಾನದ ಯುಗ. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್, ಟ್ಯಾಬ್, ವೀಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಸಾಧನಗಳು ಮಾಮೂಲಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆಯೇ ಊಟ, ನಿದ್ದೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯೆಯೂ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ...

Recent Posts