Tuesday, September 26, 2023
Home Tags Poison

Tag: Poison

ಹೇನು ನಿವಾರಣೆಗೆ ವಿಷದೊಡನೆ ಸರಸವಾಡಬೇಕೆ ? 

ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇರೆಯವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ದಲ್ಲಾಳಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಔಷಧಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವರಿರಬಹುದು, ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ರೈತನಿರಬಹುದು, ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ಹೋಟೆಲ್ನವರಿಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು...

Recent Posts