Thursday, March 30, 2023
Home Tags ಹಳದಿ ಹೂ ಬಳ್ಳಿ

Tag: ಹಳದಿ ಹೂ ಬಳ್ಳಿ

ನಿಸರ್ಗದ ಆಟವೇ ಸೋಜಿಗ !

ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ, ನದಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಳದಿ ಹೂ ಬಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ವಿವರಣೆ ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ಕಿತ್ತಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹಬ್ಬುತ್ತಾ ತನ್ನದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ . ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು...

Recent Posts