Home Tags ವಲಸೆ – ನಗರ

Tag: ವಲಸೆ – ನಗರ

ನಗರಗಳತ್ತ ವಲಸೆ ತಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ

0
ಬೆಂಗಳೂರು: ಫೆಬ್ರುವರಿ 01 (ಜಿಕೆವಿಕೆ) ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕ್ಯಾಸೆಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಜರ್ಮನಿ, ಜಾರ್ಜ್-ಆಗಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಗೊಟ್ಟಿಂಗನ್, ಜರ್ಮನಿ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ,...

Recent Posts