Saturday, September 23, 2023
Home Tags Animal husbandry – veterinary – cow – dairy -farming- sustainble – guide

Tag: animal husbandry – veterinary – cow – dairy -farming- sustainble – guide

ಲಾಭದಾಯಕ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೈತರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದರಿಂದಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಸ್ಥಿರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ...

Recent Posts