Thursday, September 28, 2023
Home Tags ೨೦೨೨ ಮುಂಗಾರು

Tag: ೨೦೨೨ ಮುಂಗಾರು

2022; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಂಗಾರು; ಏರಿಳಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ

ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ 2022 "ಸಾಮಾನ್ಯ" ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚಕ ಸ್ಕೈಮೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಲಿದೆ. ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ (ಜೂನ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಮಳೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿ (LPA)...

Recent Posts