Home Tags ಬೇಸಿಗೆ

Tag: ಬೇಸಿಗೆ

ಕಾರಾಳುಗಳಿಗಿಂತ ಕಾಲಾಳು ಕಾಡಿಗೆ ಬೇಕು

0
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಬೆಂಕಿ ಘಟನೆಗಳ ನಾಸಾ ಚಿತ್ರ ಗಳು ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ...

Recent Posts