Monday, May 29, 2023
Home Tags ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ನವಿಲುಗಳು ಬಂದಿದೇಕೆ ?

Tag: ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ನವಿಲುಗಳು ಬಂದಿದೇಕೆ ?

ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ನವಿಲುಗಳು ಬಂದಿದೇಕೆ ?

ಕಳೆದ ವಾರ ತೋಟದಿಂದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂತು. ತೋಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 35-40 ನವಿಲುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿವೆ. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಲು ಹೋದರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ...

Recent Posts