Home Tags ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

Tag: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಹಣ್ಣಿನ ಮರದಡಿಯ ಜ್ಞಾನ

0
ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಲಸಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಶುರುವಾದರೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಕಾಡು ಕಣಗಲು ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ಬತ್ತಿದರೂ ಈ...

Recent Posts