Home Tags Soil Health

Tag: Soil Health

Building healthy nation through healthy soil

0
“Soil is life; Soil is work; and we are baseless without soil”, this was said by great saint and philosopher Sri Purandharadasa in his...

ಬಡವನ ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಸಾಹುಕಾರನ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಮಾನ

2
ಕಳೆದೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯರೋಗ-ಕೀಟ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ  ಕಾರಣವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ  ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆತಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ...

Recent Posts