Wednesday, September 28, 2022
Home Tags Production

Tag: Production

ವೈನ್ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತಷ್ಟೂ ಗರಿಗೆದರಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ

"ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2007ರಲ್ಲಿ "ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ನೀತಿ" ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ವೈನ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೇ ಬೀರಿದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ತರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ...

Recent Posts