Home Tags Biotech

Tag: Biotech

ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಳಕಲ್ ಯುವಕನ ಸಾಧನೆ ಅಗಾಧ

0
ಟಿಶ್ಯೂಕಲ್ಚರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಕೆಲಸ. ಈ ಸರಣಿಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಉಂಟಾದರೂ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ...

Recent Posts