Tuesday, June 6, 2023
Home Tags Importance

Tag: importance

ಬಿದಿರು ವೈಭವ ಮರುಕಳಿಸಬೇಕಿದೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಿದಿರು ತಳಿಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಡಳಿತ ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಳೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ನಿಮೂರ್ಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಗುವಾನಿ ನೆಡುತೋಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇಂದು ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ...

Recent Posts