Home Tags ಸಾಧಕ ಕೃಷಿಕ ಪಟೇಲರ ಮುಡಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್

Tag: ಸಾಧಕ ಕೃಷಿಕ ಪಟೇಲರ ಮುಡಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್

ಸಾಧಕ ಕೃಷಿಕ ಪಟೇಲರ ಮುಡಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್

1
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನೆಮಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ  ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ  ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇಂಥ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಕೃಷಿ...

Recent Posts