Friday, March 31, 2023
Home Tags ಸಾಧಕ ಕೃಷಿಕ ಪಟೇಲರ ಮುಡಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್

Tag: ಸಾಧಕ ಕೃಷಿಕ ಪಟೇಲರ ಮುಡಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್

ಸಾಧಕ ಕೃಷಿಕ ಪಟೇಲರ ಮುಡಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನೆಮಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ  ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ  ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇಂಥ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಕೃಷಿ...

Recent Posts