Home Tags ಮೀನುಗಾರಿಕೆ – ಆದಾಯ

Tag: ಮೀನುಗಾರಿಕೆ – ಆದಾಯ

ಮೀನುಕೃಷಿಯೂ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿರಲಿ

0
ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪರಿಚಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕೃಷಿ ವಲಯ. ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮೀನುಕೃಷಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆಗಳು,...

Recent Posts