Tuesday, September 26, 2023
Home Tags ಮಾವು

Tag: ಮಾವು

ನೀವೂ ಮಾವಿನ ಮರ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ !

ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವುದು ಮಾವು.  ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರೈತನಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಖರ್ಚಿನದ್ದೇ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ...

Recent Posts