Home Tags ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ; ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಾವು

Tag: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ; ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಾವು

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ; ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಾವು

0
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2021ರ ವರ್ಷಸ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಸಿಎಸ್ಇ  ರಾಜ್ಯವಾರು ಈ ಅಂಇಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಪಾದರಸ,  ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು, ವಿನಾಶಕಾರಿ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳು,...

Recent Posts