Thursday, March 30, 2023
Home Tags ಕೃಷಿ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯಕ: ದೇವಕುಮಾರ್

Tag: ಕೃಷಿ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯಕ: ದೇವಕುಮಾರ್

ಕೃಷಿ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯಕ: ದೇವಕುಮಾರ್

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಲೈಸನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಉದ್ಧಿಮೆದಾರರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ...

Recent Posts