Tuesday, June 6, 2023
Home Tags ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆ

Tag: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆ

ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಪಾಠ

ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು(Horticulture curriculum)  ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ - 2022 ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಪಠ್ಯಕ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ...

Recent Posts