Friday, March 31, 2023
Home Tags ಕೃಷಿಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ ! ಯಂತ್ರಮಾನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ !!

Tag: ಕೃಷಿಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ ! ಯಂತ್ರಮಾನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ !!

ಕೃಷಿಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ ! ಯಂತ್ರಮಾನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ !!

ನಿಪುಣತೆ ಹೊಂದಿದ ಕೃಷಿಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ; ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲವಾರು. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ...

Recent Posts