Friday, March 31, 2023
Home Tags ಕತ್ತಾಳೆ – ಅಗೇವ್ -ಏಕದಳ ಸಸ್ಯ -ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ – ಮೆಕ್ಸಿಕೋ

Tag: ಕತ್ತಾಳೆ – ಅಗೇವ್ -ಏಕದಳ ಸಸ್ಯ -ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ – ಮೆಕ್ಸಿಕೋ

ಕಿಕ್’ ಕೊಡುವ ಕತ್ತಾಳೆಗೆ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ !

ಬಹುತೇಕ ತೋಟ, ಹೊಲದ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕತ್ತಳೆ ಬೇಲಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಮೈಗಳ್ಳತನ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕತ್ತಾಳೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರ ನಾರಿನಿಂದ...

Recent Posts