Sunday, May 28, 2023
Home Tags Cashew nut farming

Tag: cashew nut farming

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಗೇರುತಳಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ  ಗೋಡಂಬಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಗೋಡಂಬಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಭತ್ತರಷ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ  ಮತ್ತು  ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ  ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.  ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲೂ ರೈತರು ಗೋಡಂಬಿ...

ಗೇರು; ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವ ಬಂಗಾರ

ಗೇರು ಕೃಷಿಯು  ಬರೀ ಬರಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವೃಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ;ಕೃಷಿಕನ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬುನಾಧಿಯಾಗುವಂತಹ  ವರಮಾನದ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಹೌದು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ,  ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ....

Recent Posts