Home Tags ಬೆಂಕಿರೋಗ ನಿರೋಧಕ

Tag: ಬೆಂಕಿರೋಗ ನಿರೋಧಕ

ಬೆಂಕಿರೋಗ ನಿರೋಧಕ, ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಭತ್ತದ ಹೊಸ ತಳಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ! !

0
ಭತ್ತ: ಕೆ.ಎಂ.ಪಿ-225: ಈ ತಳಿಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿಯಾಗಿಗಿದ್ದು, ಬಿತ್ತನೆಯಾದ 120 ರಿಂದ 125 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಒಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ (ವಲಯ-6) ಜುಲೈ 3ನೇ ವಾರದಿಂದ...

Recent Posts