Friday, March 31, 2023
Home Tags ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಬಾಧಿಸುವ ನೊಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬ್ಯಾರಿಕ್ಸ್‌ ಬಲೆ

Tag: ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಬಾಧಿಸುವ ನೊಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬ್ಯಾರಿಕ್ಸ್‌ ಬಲೆ

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಬಾಧಿಸುವ ನೊಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬ್ಯಾರಿಕ್ಸ್‌ ಬಲೆ

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಹಲವಾರು ಕೀಟಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಬಾಧಿಸುವ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರೋಸೆರಾ ಕುಕುರ್ಬಿಟೇ ಪ್ರಮುಖ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ನೊಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಇದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ...

Recent Posts