Thursday, March 30, 2023
Home Tags Problem

Tag: Problem

ಹೇನು ನಿವಾರಣೆಗೆ ವಿಷದೊಡನೆ ಸರಸವಾಡಬೇಕೆ ? 

ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇರೆಯವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ದಲ್ಲಾಳಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಔಷಧಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವರಿರಬಹುದು, ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ರೈತನಿರಬಹುದು, ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ಹೋಟೆಲ್ನವರಿಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು...

ಆನೆ, ಕಾಡಂದಿ, ಮಂಗಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಜೇನುಬೇಲಿ

ನೀವು ದಟ್ಟಡವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೇನು ಗೂಡುಗಳಿರುವ ಮರಗಳಿಂದ ದೂರ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಂತೆ ಮಂಗಗಳ ಜಿಗಿದಾಟ, ಕುಣಿದಾಟ, ರೆಂಬೆ-ಕೊಂಬೆ ಜಗ್ಗುವುದ್ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಡಾನೆಗಳು ಆ ಮರಗಳಿಗೆ ಮೈ...

Recent Posts