Tuesday, September 26, 2023
Home Tags L Narayana Reddy

Tag: L Narayana Reddy

ಕಠಿಣ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಸಾವಯವ ಸಂತ

ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಬರಹವಿದು. ಕೃಷಿ ಸಾಧಕ ಎಲ್. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ತಂದುಕೊಂಡುವಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಇವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿದರೂ ಮಾಡಿರುವ...

Recent Posts