Thursday, March 30, 2023
Home Tags India – rural – development – farmers – life – sustainable

Tag: india – rural – development – farmers – life – sustainable

ರೈತರನ್ನು ಸಾಲದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ. ಆದರೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ; ಎಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ವಿಮರ್ಶೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ...

Recent Posts