Home Tags Farmers India food production income

Tag: farmers India food production income

ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ? ರೈತರ ಪಾಡು ಏನಾಗಿದೆ ?

3
ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏರಿಕೆಯಾದಂತೆ ರೈತರ ಆದಾಯ ಕುಸಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ.ದೇಶಕ್ಕೆ 'ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ' ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ 'ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ' ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ರೈತರು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು?ಕೃಷಿಯನ್ನು...

Recent Posts