Home Tags ಮಳೆಗಾಲದ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿ

Tag: ಮಳೆಗಾಲದ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿ

ಮಳೆಗಾಲದ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿ ಕರೋಳು ಕಾಯಿ

0
ಮಲೆನಾಡು, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕುರುಚಲು ಕಾಡು-ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದ ತರಕಾರಿ ಕರೋಳು ಕಾಯಿ. ಕರುವೋಳು ಕಾಯಿ, ಗರಗಳ ಕಾಯಿ, ಕಾಡುತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಇದರ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ...

Recent Posts