Wednesday, September 28, 2022
Home Tags ಆಹಾರ

Tag: ಆಹಾರ

ಕಾಡು ಹುಲ್ಲಿನ ಮಾನ ವರ್ಧನೆ !

ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಟ್ಟದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಾಳೆ ಸಸಿ ಹುಡುಕಲು ಹೋದ ಕೃಷಿ ಮಿತ್ರ ವಸಂತ್ ಕಜೆ ಬೆಟ್ಟದ ಕಾಡು ಹುಲ್ಲು ಕಿತ್ತು ತಂದವರು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂದ ಹುಲ್ಲು ಈಗ ಕಜೆ...

Recent Posts