Tuesday, November 29, 2022
Home Tags Cultural festival

Tag: cultural festival

ಬಿದಿರು ವೈಭವ ಮರುಕಳಿಸಬೇಕಿದೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಿದಿರು ತಳಿಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಡಳಿತ ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಳೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ನಿಮೂರ್ಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಗುವಾನಿ ನೆಡುತೋಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇಂದು ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ...

Recent Posts