Thursday, September 28, 2023
Home Tags Crops – insurance – coverage – ಬೆಳೆವಿಮೆ – ಸುರಕ್ಷೆ – ಪಾಲಿಸಿ – ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ

Tag: crops – insurance – coverage – ಬೆಳೆವಿಮೆ – ಸುರಕ್ಷೆ – ಪಾಲಿಸಿ – ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ

ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಸುರಕ್ಷೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ !

ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (AIC) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸುಮಾರು 500 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ...

Recent Posts