Friday, December 2, 2022
Home Tags Agriculture – university – bengaluru – krishimela – 2020 – minister – bc – patil

Tag: agriculture – university – bengaluru – krishimela – 2020 – minister – bc – patil

ರೈತರೇ ನೇರ ಕೃಷಿಯುತ್ಪನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು

ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ತಾವೇ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ನೇರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜ್ಞಾನ ರೈತನಿಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು.. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಬರೀ ಕಾಂಪಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ...

Recent Posts