Home Tags A rare pigeon orchid flower

Tag: A rare pigeon orchid flower

ಅಪರೂಪದ ಪಾರಿವಾಳ ಆರ್ಕಿಡ್ ಹೂವು

0
ಪಾರಿವಾಳದ ಆರ್ಕಿಡ್ (A rare pigeon orchid flower)  Peristeria elata. ಪನಾಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಷ್ಪ. ಹೂವು ಅರಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ದೂರದ ವರೆಗೂ ಪರಿಮಳ. ಹೂವಿನ ಒಳ ರಚನೆ ಪಾರಿವಾಳ ರೆಕ್ಕೆ...

Recent Posts