Saturday, September 23, 2023
Home Tags A rare pigeon orchid flower

Tag: A rare pigeon orchid flower

ಅಪರೂಪದ ಪಾರಿವಾಳ ಆರ್ಕಿಡ್ ಹೂವು

ಪಾರಿವಾಳದ ಆರ್ಕಿಡ್ (A rare pigeon orchid flower)  Peristeria elata. ಪನಾಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಷ್ಪ. ಹೂವು ಅರಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ದೂರದ ವರೆಗೂ ಪರಿಮಳ. ಹೂವಿನ ಒಳ ರಚನೆ ಪಾರಿವಾಳ ರೆಕ್ಕೆ...

Recent Posts