Tuesday, November 29, 2022
Home Tags ಸಮಗ್ರಕೃಷಿ

Tag: ಸಮಗ್ರಕೃಷಿ

ಸಮಗ್ರಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಾರಿಸಾರಿಕ ಮಹತ್ವ

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನಾಗಿಸಿತ್ತು.  ಬರಬರುತ್ತಾ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಹಂಕಾರ ನೆತ್ತಿಗೇರಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ದುರಾಸೆ, ವೈಭೋಗದ ತೆವಲೂ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಗೀಳೂ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು...

Recent Posts