Tuesday, June 6, 2023
Home Tags ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು

Tag: ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು

ಕಾರಾಳುಗಳಿಗಿಂತ ಕಾಲಾಳು ಕಾಡಿಗೆ ಬೇಕು

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಬೆಂಕಿ ಘಟನೆಗಳ ನಾಸಾ ಚಿತ್ರ ಗಳು ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ...

Recent Posts