Friday, March 31, 2023
Home Tags ಮಾದರಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ

Tag: ಮಾದರಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ

ಮಾದರಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ: ಮೇವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ

ಸರಣಿ ೧ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅನಾಹುತಗಳು! ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯು ಹಸುಗಳಿಗೆ ನರಕ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆ, ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣಗಳ ಕಾಟ, ಸಗಣಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು. ಗೊಂತಿನಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಮೇವಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ...

Recent Posts