Thursday, March 30, 2023
Home Tags ಡೈಕ್ಲೋನಾಕ್ -ಹದ್ದು – ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ

Tag: ಡೈಕ್ಲೋನಾಕ್ -ಹದ್ದು – ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ

ಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಳಿಮುಖ: ಪಶು ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ 

---ಹೌದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೈಕ್ಲೋನಾಕ್ ಎಂಬ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ವೈದ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವುದಾದರೂ ಔಷಧ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ತೋರಿಸಿದರೆ ನಿಷ್ಕರುಣಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ...

Recent Posts