Saturday, September 23, 2023
Home Tags Vc

Tag: vc

ಎಂದಿನಂತೆ ಮನಗೆದ್ದ ಕೃಷಿಯೂಟ

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೇ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಹಿಂದಿರುಗಲಾರರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾರಂಪಾರಿಕ ಶೈಲಿಯ ಆಹಾರವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ವಿದೇಶಿಯರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿನ ಊಟದ ರುಚಿಗೆ...

Recent Posts