Home Tags Sustainable agriculture – development – farmer – himachalapradesh – amshu – thapasu

Tag: Sustainable agriculture – development – farmer – himachalapradesh – amshu – thapasu

ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತಿಯ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧನೆ

0
ಪರಿಸರ – ಕೃಷಿಕರು – ಗ್ರಾಹಕರು ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದ ಕೃಷಿಪದ್ಧತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿಕರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಅಗತ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹುದೂರದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ...

Recent Posts