Thursday, September 28, 2023
Home Tags Encouragement

Tag: encouragement

ವೈನ್ ಉದ್ಯಮದ ಆಶಾದಾಯಕ ಭವಿಷ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2007ರಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ವೈನರಿಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ 17 ವೈನರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ...

Recent Posts