Home Tags Barrix Catch Vegetable Fly Trap

Tag: Barrix Catch Vegetable Fly Trap

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಬಾಧಿಸುವ ನೊಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬ್ಯಾರಿಕ್ಸ್‌ ಬಲೆ

0
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಹಲವಾರು ಕೀಟಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಬಾಧಿಸುವ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರೋಸೆರಾ ಕುಕುರ್ಬಿಟೇ ಪ್ರಮುಖ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ನೊಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಇದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ...

Recent Posts