Friday, March 31, 2023
Home Tags ವಿದೇಶಿ ಅಡಿಕೆ

Tag: ವಿದೇಶಿ ಅಡಿಕೆ

90 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ

ವಿದೇಶಿ ಅಡಿಕೆ ಆಮದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಆಂದೋಲನ ಜೋರಾಗಿ  ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದ ಹಳೆಯ ಕಡತ...

Recent Posts