Sunday, June 11, 2023
Home Tags ರೈತೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ

Tag: ರೈತೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ

ರೈತೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: 7 ಮೇ (ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ)  ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ನಾಳೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ " ರಿವಾರ್ಡ್" ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ...

Recent Posts