Sunday, June 11, 2023
Home Tags ಬೇವಿನ ಮರ

Tag: ಬೇವಿನ ಮರ

ಬಿಸಿಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹಸಿರು !

ಲೇಖನದ ಚಿತ್ರಗಳು: ಶಿವಶಂಕರ್‌ ಬಣಗಾರ್ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಟ ಬಯಲು ಸೀಮೆ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಗಳವೂ ಇವೆ. ದುರಾದೃಷ್ಠವಶಾತ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡಿದಿಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಫಲವಾಗಿ ಕಾದ ಕಾವಲಿಯಂತಹ ತಾರ್...

Recent Posts